BALLAST

Shrimp

This is a translation to Swedish of a fable by Femmka: You can read it in English on

BALLAST

“HEJ RÄKA” SADE GRODAN.

“Shh”, sade räkan, “jag äter.”
“Åh”, sade grodan, “stör jag dig?”
“Ja”, sade räkan, “jag dricker”.
“Vällagrat?” frågade grodan.
“Nej”, sade räkan, “bara vatten”.
“Bah”, sa grodan, “smakar ingenting”.
“Men”, sade räkan, “absolut nödvändigt”.
“Nödvändigt” sade grodan, “vad som nu är nödvändigt”, och han hoppade bort. Räkan var inget kul.
“Du vet,” sade räkan, “kom tillbaka om ungefär fem dagar.” Men grodan reagerade inte längre.
“Ta inte åt dig”, sade trollsländan som kom flygande bakom grodan. “Han är bara sitt gamla vanliga hispiga jag.”
“Jag tar av mig”, sade räkan, “när jag äter och dricker extra, börjar jag fjälla.”
“Åh”, sade trollsländan, “Vad är det?”
“Det är”, sade räkan, “att jag kastar av mig min gamla hud och när jag sedan visar mig, är jag större.”
“Okej”, sa sländan, “det gillar jag.” Hon tänkte också äta och dricka mycket.
“Jo”, sade räkan, “Jag vet inte om det fungerar. Jag tror att man också måste ha anlag för det.”
“Det tror jag också”, sade giraffen som kom promenerande, “Det har aldrig hänt mig!”
“Synd”, sade räkan, “det är fantastiskt befriande, trevligt att börja om igen.”
“Men, nej”, sade giraffen, “Jag föredrar att behålla allt. Man vet aldrig när gamla saker fortfarande kan komma till pass. ”
“Ah”, sade räkan “var och en får bli salig på sin fason. Jag gillar att bli befriad från ballast.”
“Ballast” sa giraffen och han sjönk ned i djupa tankar om för- och nackdelar.
Så småningom insåg han att han inte ville börja om igen från glömska, men att han skulle vilja dansa obehindrat; alltså utan att hindras av dess tyngd, ville han ändå ha ballasten med i sina funderingar.
“Det är när allt kommer omkring min bal-last”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s