Yuko Kavaguti, Alexander Smirnov

Gold pair, Yuko Kavaguti and Alexander Smirnov, in the European Figure Skating Championship, Stockholm, 1st of Febr, 2015

Advertisements